V bonusovém dílu k osmému Balastu „Knihovna knih“ navazujeme na rozhovor s doktorem Milanem Žoncou o hebrejské kultuře a jazyku interpretací veršů hebrejské Bible o rivalitě mezi bratry Jákobem a Ezauem.

Share | Download(Loading)