All episodes

Květnový Balast pod čarou přivítal profesora Hillela Kievala z Washingtonské univerzity v St. Louis, který se dlouhodobě věnuje dějinám českých Židů. V letním semestru učil na Filo...

Balast #13: Lásky čas

  Česká literatura je náplní květnové epizody Balastu. A v tomto měsíci nelze jinak než se obrátit k Máji Karla Hynka Máchy. V úvodu krátce oslavíme zisk Ceny Jana Palacha, který B...

V bonusovém dílu k hlavní epizodě "Stará dobrá média" jsme si netradičně přizvali jiného hosta než z hlavní epizody – je jím doktorka z Ústavu informačních studií a proděkanka pro ...

Balast #12: Stará dobrá média Dubnová epizoda Balastu se zaměří na studium nových médií ještě předtím, než nám zevšední v „Stará dobrá média“. Na úvod vám představíme stážistku Pav...

Speciální seriál Balast v těžišti k aktuální situaci na Ukrajině pokračuje čtvrtým dílem se studentkou Klárou Trávníčkovou. Klára studuje ukrajinistiku a při vypuknutí války se roz...

V bonusovém dílu k hlavní epizodě Pod babylonskou věží navazujeme na rozhovor s Janem Bičovským, který přispěl ke vzniku a rozvoji Kampusu Hybernská, živého a činorodého hnízda v c...

Speciální seriál Balast v těžišti k aktuální situaci na Ukrajině pokračuje už třetím dílem. Opět jsme se obrátili do dějin a s historikem Ivanem Šedivým, odborníkem na vojenské děj...

Speciální seriál Balast v těžišti k aktuální situaci na Ukrajině pokračuje se studentem bezpečnostních studií a vojákem aktivních záloh Armády ČR Viktorem Šimkem. Probrali jsme rol...

V březnovém díle se potkáváme „Pod babylónskou věží“, abychom prozkoumali jazykovědu a lingvistiku na FF UK. Po aktualitách z fakulty a seriálech stálých hostů vám nabídneme rozhov...

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App