Speciální seriál Balast v těžišti k aktuální situaci na Ukrajině pokračuje se studentem bezpečnostních studií a vojákem aktivních záloh Armády ČR Viktorem Šimkem. Probrali jsme roli NATO v současné válce, aktuální vojenskou situaci a strategie válčících stran i otázku připravenosti české společnosti čelit nejen válečným krizím.

Odkaz na brožuru lotyšského ministerstva obrany What to do in case of crisis.

Share | Download(Loading)