Ve speciálním vydání Balastu pod čarou si můžete poslechnout projev nastupující děkanky FF UK doktorky Evy Lehečkové. V děkanském novoročním „poselství“ Eva Lehečková promluví o výzvách, které nás čekají na fakultě i mimo ni. 

Share | Download(Loading)